Γιαννιτσά

Γιαννιτσά, 1919, ο ιερός χώρος των μουσουλμάνων. — μαζί με Charalampos Tsouroukidis