Δράμα

Εθνικής Αμύνης και Πλατεία Ελευθερίας. Η πιάτσα με τα παϊτόνια (μόνιππες άμαξες που εκτελούσαν αγοραία δρομολόγια). (Αρχείο Φώτη Μπέγγα)