Θράκη

Αλεξανδρούπολη Κάρτ ποστάλ από την Αλεξανδρούπολη που εστάλη 11-3-1908!