Κιλκίς

οκ Στρώμνιτσα είναι το αρχαίο Αστρείον, Αιστραίον ή Αστέριον, η περίφημη Τιβεριούπολη των Βυζαντινών, πού στέκεται πίσω από τη λίμνη Δοϊράνη