Πολίτικες φωτογραφίες

Αγία Γιόργκι πριγκηπόννησων,1924