Πριγκηπόννησα – Το μικρότερο και πιο άγονο νησί η Πρώτη ήταν εγκαταλελειμένη ώσπου ξανακατοικήθηκε στα 1828

η Πρώτη

Το μικρότερο και πιο άγονο νησί η Πρώτη ήταν εγκαταλελειμένη ώσπου ξανακατοικήθηκε στα 1828-1830 από προτεστάντες Αρμένιους. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν και Έλληνες.Όταν η ελληνική κοινότητα αυξήθηκε, έκτισε το ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο χώρο που υπήρχε άλλοτε η Κάτω Μονή. Επίσης, ίδρυσε τριτάξιο σχολείο. Ναό διατηρούσε και η αρμενική κοινότητα, η οποία τη νεότερη εποχή ήταν πάντα πολυπληθέστερη της ελληνικής.
Κατά τον 20ό αιώνα στο νησί κτίστηκαν κάποιες αρχοντικές κατοικίες από Έλληνες, Λεβαντίνους και Αρμένιους.Αποτελούσε θέρετρο των πλούσιων οικογένειών της Πόλης.

Σήμερα η Πρώτη όπως πάντοτε,είχε την μικρότερη,σε αριθμό,ελληνική κοινότητα των Πρίγκηπονήσων με 30 κατοίκους.Παλαιότερα υπήρχε και τριταξια σχολή που έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών.Η μοναδική ενορία Ελλήνων,στο νησί είναι ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με 50 ενορίτες.
Στο νησί δεν υπάρχει ελληνικό εκπαιδευτήριο κι οι μαθητές εξυπηρετούνται απο το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο στην Πρίγκηπο.