Κρήτη

Maynard Owen Williams, 1929, άποψη του λιμανιού στο Ηράκλειο Κρήτης.