Κύπρος

Κύπρος πίνδος κουτί τσιγάρων από τη δεκαετία του 1930