Νησιά Αιγαίου

Ν.Β. Χαβιάρας, μέσα 20ου αιώνα, άποψη της πόλης της Χίου.