Στερεά Ελλάδα

William J. Woodhouse, αρχές 20ου αιώνα, πανοραμική άποψη Άμφισσας, στα δεξιά ο Μητροπολιτικός ναός της Ευαγγελίστριας.