Άποψη της Βέροιας το 1918 (Αρχείο υπουργείου Πολιτισμού Γαλλίας.)

Άποψη της Βέροιας το 1918 (Αρχείο υπουργείου Πολιτισμού Γαλλίας.)