Η παραλία της Θεσσαλονίκης

Η παραλία της Θεσσαλονίκης

 

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη 1890-1900

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, παραλία

Θεσσαλονίκη 1919

Θεσσαλονίκη, Παναγία Χαλκέων χωρίς περίφραξη
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη, Βυζαντινά τείχη