1559. Θέα της Κωνσταντινούπολης με τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Πόλη του Κωνσταντίνου, Μελχιώρ Λορκ.

1559. Θέα της Κωνσταντινούπολης, Μελχιώρ Λορκ.