Αθήναι

Αθήνα 1858 - 1875 (Δημήτρης Κωνσταντίνου) Συλλογή Φωτογραφιών Gary Edwards

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας Αθήνα είναι μία από τις ιστορικότερες περιοχές της.

Αθήνα 1851. (Φωτογραφία Alfred Nicolas Normand)

Αν και ο τόπος της δεν είχε σπουδαία ιστορική παρουσία πριν το 750 π.Χ., στα μετέπειτα χρόνια δημιουργήθηκε το πολιτιστικό θαύμα του αθηναϊκού κράτους.

Αθήνα 1940

Σύμφωνα με το μύθο, όταν βασίλευε στον τόπο ο Κέκροπας, υπήρχαν δώδεκα δήμοι στην περιοχή, οι οποίοι, μετέπειτα, στα χρόνια του βασιλιά Θησέα ενώθηκαν και αποτέλεσαν το κράτος των Αθηνών («Ἀθῆναι», όπως την έλεγαν, αναφερόμενοι στον πληθυντικό σε αυτήν, γιατί ήταν ένας από τους διάσπαρτους δήμους της Αττικής.),  που πήρε το όνομά του από τη θεά της σοφίας Αθηνά.

Οι ιστορικοί θεωρούν ότι αυτή η ενσωμάτωση έγινε ανάμεσα στον 8ο με 7ο  αιώνα π.Χ., από την οποία δημιουργήθηκε η Πόλη Κράτος των Αθηνών του 6ου αιώνα π.Χ..

Αθήνα 1858 – 1875 (Δημήτρης Κωνσταντίνου) Συλλογή Φωτογραφιών Gary Edwards

Αμέτρητοι περιηγητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο πήγαν και πηγαίνουν στην Αθήνα, για να θαυμάσουν τα μνημεία πολιτισμού και τις αρχαιότητές της!

Αθήνα 1875 (Πέτρος Μωραΐτης)

Εδώ δίδαξαν σπουδαίοι φιλόσοφοι κι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία κάτω από την Ακρόπολη!

Η κοινή ελληνική γλώσσα των Αθηναίων επηρέασε τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου των αρχαίων χρόνων και οι τέχνες βρήκαν γόνιμη αθηναϊκή γη να ανθίσουν.

Στα σπουδαία εκπαιδευτήριά της πήγαιναν να μορφωθούν παιδιά πλουσίων γονέων και βασιλέων!

Αθήναι 1875 (Αθανασίου Κωνσταντίνου)

Αν και οι αρχαίοι Αθηναίοι έλεγαν υπερήφανα πως ήσαν αυτόχθονες, στα χρόνια μας ελάχιστοι από τους εκατομμύρια κατοίκους της, που εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε αυτήν, θα μπορούσαν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο.